محصولات

Current Measuring Transformers


The ASR, ASK and WSK current measuring transformers are used for measuring AC currents. The secondary current is 5A, rated frequency from 50 Hz to 60 Hz. The accuracy class is 1.

توضیحات

The ASR, ASK and WSK current measuring transformers are used for measuring AC currents. The secondary current is 5A, rated frequency from 50 Hz to 60 Hz. The accuracy class is 1.

TYPE POWER Iprim/ 5 A Primary cable
ASR 20.3 1 VA … 7,5 VA 50 A … 300 A Ø 21 mm
ASR 201.3 1 VA … 7,5 VA 50 A … 300 A Ø 21 mm
ASR 21.3 1 VA … 10 VA 100 A … 600 A Ø 22,5 mm
ASR 22.3 1 VA … 15 VA 40 A … 600 A Ø 22,5 mm
ASR 22.3 2U 2,5 VA … 10 VA 100 A … 600 A Ø 22,5 mm
ASK 205.3 1 VA … 10 VA 60 A … 400 A 20 x 5 mm, Ø 17,5 mm
ASK 21.3 1 VA … 15 VA 40 A … 600 A 20 x 10 mm, Ø 19,2 mm
ASK 231.5 1 VA … 15 VA 50 A … 600 A 30 x 10 mm, Ø 28 mm
ASK 31.3 1 VA … 10 VA 50 A … 750 A 30 x 10 mm, 2 x 20 x 10 mm, Ø 26 mm
ASK 31.3 2U 2,5 VA … 15 VA 100 A … 600 A 30 x 10 mm, 2 x 20 x 10 mm, Ø 26 mm
ASK 31.4 1,25 VA … 15 VA 50 A … 750 A 30 x 10 mm, 2 x 20 x 10 mm, Ø 28 mm
ASK 31.4 2U 2,5 VA … 15 VA 100 A … 600 A 30 x 10 mm, 2 x 20 x 10 mm, Ø 28 mm
ASK 31.4 3U 2,5 VA … 15 VA 100 A … 600 A 30 x 10 mm, 2 x 20 x 10 mm, Ø 28 mm
ASK 31.5 1 VA … 30 VA 40 A … 750 A 30 x 10 mm, 2 x 20 x 10 mm, Ø 28 mm
ASK 31.5 2U 2,5 VA … 15 VA 75 A … 600 A 30 x 10 mm, 2 x 20 x 10 mm, Ø 28 mm
ASK 41.3 1 VA … 15 VA 100 A … 800 A 40 x 12 mm, 32 x 18 mm, Ø 26 mm
ASK 421.4 1 VA … 30 VA 30 A … 500 A 20 x 10 mm, Ø 20 mm
ASK 41.4 1,25 VA … 30 VA 50 A … 1000 A 40 x 10 mm, 2 x 30 x 5 mm, Ø 32 mm
ASK 41.4 2U 2,5 VA … 15 VA 100 A … 1000 A 40 x 10 mm, 2 x 30 x 5 mm, Ø 32 mm
ASK 41.4 3U 2,5 VA … 15 VA 100 A … 1000 A 40 x 10 mm, 2 x 30 x 5 mm, Ø 32 mm
ASK 412.4 1,25 VA … 30 VA 50 A … 800 A 40 x 10 mm, 30 x 15 mm, Ø 30,5 mm
ASK 541.4 1 VA … 30 VA 30 A … 1000 A 40 x 10 mm, 2 x 30 x 5 mm, Ø 32 mm
ASK 51.4 1,5 VA … 30 VA 100 A … 1250 A 50 x 12 mm, 2 x 40 x 10 mm, Ø 44 mm
ASK 51.4 2U 2,5 VA … 30 VA 200 A … 1200 A 50 x 12 mm, 2 x 40 x 10 mm, Ø 44 mm
ASK 51.4 3U 2,5 VA … 15 VA 200 A … 1200 A 50 x 12 mm, 2 x 40 x 10 mm, Ø 44 mm
ASK 61.4 1,5 VA … 30 VA 200 A … 1600 A 63 x 10 mm, 2 x 50 x 10 mm, Ø 44 mm
ASK 51.4 2U 2,5 VA … 30 VA 200 A … 1600 A 50 x 12 mm, 2 x 40 x 10 mm, Ø 44 mm
ASK 61.4 2U 2,5 VA … 30 VA 250 A … 1600 A 63 x 10 mm, 2 x 50 x 10 mm, Ø 44 mm
ASK 61.4 3U 2,5 VA … 15 VA 200 A … 1600 A 63 x 10 mm, 2 x 50 x 10 mm, Ø 44 mm
ASK 63.4 1,5 VA … 15 VA 300 A … 2000 A 60 x 30 mm, 50 x 40 mm, Ø 44 mm
ASK 63.6 1,5 VA … 30 VA 200 A … 2000 A 60 x 30 mm, Ø 30 mm
ASK 81.4 2,5 VA … 45 VA 400 A … 2000 A 80 x 10 mm, 60 x 30 mm, 2 x 60 x 10 mm, Ø 55 mm
ASK 81.4 2U 5 VA … 30 VA 500 A … 2000 A 80 x 10 mm, 60 x 30 mm, 2 x 60 x 10 mm, Ø 55 mm
ASK 101.4 5 VA … 45 VA 500 A … 2500 A 100 x 10 mm, 2 x 80 x 10 mm, Ø 70 mm
ASK 101.4 2U 5 VA … 30 VA 600 A … 2500 A 100 x 10 mm, 2 x 80 x 10 mm, Ø 70 mm
ASK 103.3 5 VA … 45 VA 750 A … 3000 A 2 x 100 x 10 mm, 3 x 80 x 10 mm, Ø 85 mm
ASK 123.3 5 VA … 45 VA 1000 A … 4000 A 123 x 30 mm, 3 x 100 x 10 mm, Ø 100 mm
ASK 129.10 5 VA … 45 VA 1000 A … 7500 A 120 x 10 mm
WSK 30 2,5 VA … 5 VA 1 A … 20 A
WSK 40 2,5 VA … 15 VA 1 A … 30 A
WSK 60 2,5 VA … 15 VA 5 A … 30 A
WSK 70.6 2,5 VA … 15 VA 25 A … 100 A